Tillförlitlig processkylning för effektiv drift av anläggningen

Förbättrad produktkvalitet och hållbar utveckling av anläggningar

Moderna tillverkningsanläggningar behöver branschledande teknik i varje hörn. Dagens Trane går längre än de vanliga förväntningarna. Våra avancerade, teknikdrivna metoder får ett globalt genomslag i tillverkningsanläggningar där en noggrann kontroll av omgivande temperatur och processtemperatur är avgörande för produktkvalitet och genomströmning, och där hållbarhet är en prioritet.

Lösningar för livscykeln

Genom att samarbeta med Trane under de tidiga planeringsfaserna av anläggningsbyggnation, uppgraderingar eller ombyggnader kan vi hjälpa dig att integrera både omgivande kylning och processkylningsprocesser som hjälper dig att uppnå bättre ekonomiska resultat på kort och lång sikt. Vi hjälper dig att i förväg beräkna hur vår energieffektivitet och extrema tillförlitlighet skapar kostnadsfördelar som hjälper dig att minska kostnaderna per enhet och förbättra de inkrementella intäkterna.

Den totala lösningen för precisionskontroll av miljön

När produktkvalitet, genomströmning och säkerhet är beroende av exakt temperaturkontroll - i produktionsrum och processer - kan du lita på ett välrenommerat företag. Trane är ett globalt företag, vilket innebär att de metoder som du anser vara mest fördelaktiga kan tillämpas på flera anläggningar var som helst.

Ditt Trane-expertteam utformar, implementerar, stöder och underhåller en lösning som gör att du kan tillhandahålla de färska, säkra produkter som dina kunder kräver varje dag. Din skräddarsydda lösning tar upp och tillgodoser dina exakta behov.

Trane Connected Services

Våra Connected Services-lösningar förbättrar hur utrustningen i systemen kommunicerar med varandra och med dina anställda. Uppkopplade byggnader och processer producerar data som vi kan använda för att informera de intelligenta tjänster som gör anläggningarna mer tillförlitliga och effektiva. Uppkoppling möjliggör även fjärrövervakning och fjärrhantering, så att människor kan hålla koll på kritisk processutrustning utan att behöva gå in i byggnaden, en faktor som har blivit viktigare än någonsin när företag förbereder sig på risken för fler obligatoriska, oplanerade avstängningar.

Vi kan också göra dina anläggningar mer motståndskraftiga

Den mängd energi som din anläggning använder har en direkt och betydande inverkan på ditt resultat och dina initiativ för att minska koldioxidutsläppen. Vi gör energianvändning och kostnader både mätbara och förbättringsbara. Trane Services kan hjälpa din anläggning att få ett bättre grepp om energiefterfrågan (hur mycket ni använder) och utbudet (kostnaden för den energi ni köper). Vi kan hjälpa dig genom Trane EaaSy och Trane Building Advantage att eliminera de initiala kostnaderna för nya projekt och planera för systemuppgraderingar.

För ytterligare trygghet kan vi också stödja HVAC- och elberedskapsplanering, inklusive utformning, installation och underhåll av tillfälliga system.

Kundernas framgångshistorier

Framgångshistorier om uthyrning

Resurser

Hur du kan sänka energikostnaderna med upp till 80 % med hjälp av gratis kylning
Blogginlägg
Visa
Är du fortfarande osäker på vilket system som är rätt för dig?

Ytterligare tjänster för att hjälpa dig att lyckas

Trane uthyrningstjänster

Trane Rental Services erbjuder heltäckande och skräddarsydda hyreslösningar för kylning för att minska riskerna vid nödsituationer och planerade avstängningar. Otillräcklig kylkapacitet kan orsaka kostsamma avbrott och påverka kvalitet och produktivitet negativt. Vår stora organisation av serviceexperter erbjuder omfattande uthyrningstjänster dygnet runt för att se till att alla dina tillfälliga behov täcks helt och hållet.

Läs mer

Uppgradering av systemet

Förbättra prestandan hos ditt befintliga system med uppgraderingslösningar från Trane Building Advantage för att optimera driften och minska miljöpåverkan.

Läs mer

 

Kontakta oss

Kom i kontakt med din lokala Trane-expert

Vad kan vi hjälpa dig med?

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Berätta för oss vad du behöver

Hitta den produkt du behöver

×

Select Your Language

Selecting a language changes the language and content on the Trane site.

EU ANZ