Free heating

FREE HEATING A SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ODPADU

Až 100 % vašich potřeb na free heating

Snížení závislosti na fosilních palivech

Žádné kompromisy v oblasti pohodlí nebo regulace teploty

Tradiční návrh HVAC přistupuje k výrobě tepla a chladu jako ke dvěma odděleným systémům. Zlepšení jednoho nebo druhého přináší pouze omezené úspory ve spotřebě energie a snížení emisí CO2. Kombinovaný přístup k vytápění a chlazení však může výrazně snížit spotřebu energie a uhlíkovou stopu tím, že zcela nebo částečně eliminuje fosilní paliva používaná pro účely vytápění nebo ohřevu vody.

Systém Trane Free Heating může pomoci eliminovat spotřebu plynu nebo paliva tím, že znovu využije vzniklé teplo z chlazení.

Řešení na úrovni závodu pro současné potřeby chlazení a vytápění

V závislosti na zatížení budovy může naše řada produktů RTSF "City" nebo RTWF "XStream" poskytnout ideální řešení. Specialista Trane Engineer provede analýzu zatížení budovy, chladicí vody a topných zařízení, aby vám pomohl vybrat ty nejlepší jednotky pro vaše potřeby.

Chladicí a topné zatížení se ve většině aplikací HVAC překrývá, nicméně většina budov má oddělené chladicí a kotelní prostory bez vzájemného působení obou systémů. Tepelné čerpadlo Trane voda-voda propojuje chlazení a vytápění, přičemž zajišťuje potřebné chlazení a dodává topný výkon zdarma. Tajemství spočívá pouze v termodynamice - chladicí jednotky při chlazení kapaliny odevzdávají teplo do atmosféry, zatímco tepelná čerpadla "čerpají" stejné teplo do teplovodního nebo horkovodního systému budovy.

Vytápění zdarma

Současná výroba chladu a tepla tepelným čerpadlem voda-voda je také nejvýhodnější volbou z ekonomického hlediska. Spotřeba energie na chlazení zůstává stejná, ale teplo je dodáváno zdarma jako cenný vedlejší produkt chladicího procesu, místo aby bylo odváděno do atmosféry. Každá kWh tepla z tepelného čerpadla představuje nejméně o jednu kWh nižší spotřebu paliva.

Žádná spotřeba paliva, žádné místní emise - a žádný kompromis v oblasti komfortu a teploty.

Tepelné čerpadlo Trane využívá k současnému chlazení a vytápění elektřinu, nikoli fosilní paliva. Množství tepla vyrobeného tepelným čerpadlem odpovídá teplu, které nevyrábí kotle, což má přímý dopad na spotřebu paliva a místní emise.

Tepelné čerpadlo Trane voda-voda je navrženo tak, aby dodávalo velmi teplou vodu za každých podmínek díky široké provozní mapě vytvořené správnou volbou chladiva (R1234ze, GWP<1) a inovativní konstrukci. Nedojde ke snížení komfortu ani teploty, jen k nižším účtům za plyn nebo energii na palivo.

Kapitálové investice vs. provozní náklady

Můžete se rozhodnout, zda úspory energie získáte zavedením bezplatného vytápění jako kapitálové investice, nebo zda se rozhodnete pro měsíční tarif. Díky našemu vozovému parku Rental Services můžeme nabídnout tepelná čerpadla pro krátkodobé nebo dlouhodobé potřeby ve formuli Equipment-as-a-Service, známé jako Trane EaaSy.

Stále si nejste jisti, který systém je pro vás ten pravý?

Další služby, které vám pomohou uspět

Služby pronájmu

Náš přístup k dočasnému vytápění, ventilaci, klimatizaci a napájení přesahuje rámec typické instalace. Navrhujeme, dodáváme, instalujeme a dokonce monitorujeme bezpečná a efektivní řešení pronájmu. Poskytujeme krátkodobý a dlouhodobý pronájem chladicích jednotek, generátorů nebo přenosných klimatizačních jednotek, a vozový park a lidi máme tam, kde je zrovna potřebujete.

Přečtěte si o našich možnostech pronájmu

Kontaktujte nás

Spojte se se svým lokálním odborníkem společnosti Trane

Pomůžeme vám najít nejlepší řešení

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Řekněte nám, co potřebujete

Přečtěte si, jak jsme pomohli jiným zákazníkům