Σύστημα Cascade

ΣΥΝΔΥΑΣΜΌΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΌΤΕΡΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΠΌΔΟΣΗ

Υψηλότερη απόδοση

Υψηλότερη ευελιξία

Υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας

Τα συστήματα cascade της Trane συνδυάζουν τη δυνατότητα αντλιών θερμότητας νερού-νερού όταν υπάρχουν φυσικές πηγές ενέργειας νερού ή επαναχρησιμοποιούμενη ενέργεια αποβλήτων, με συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού που χρησιμοποιούν τον αέρα του περιβάλλοντος ως πρόσθετη πηγή ενέργειας. Επιτρέποντας τη σύνδεση και των δύο τεχνολογιών αντλιών θερμότητας, τα συστήματα cascade συνδυάζουν τις πηγές ενέργειας απορριπτόμενης θερμότητας και αέρα περιβάλλοντος για να δημιουργήσουν θέρμανση με τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

Διαμόρφωση συστήματος Cascade

Το σύστημα αποτελείται από δύο στάδια:
- Το πρώτο στάδιο αποτελείται από αντλίες θερμότητας πηγής αέρα ή νερού (ή ψύκτες ανάκτησης θερμότητας) και παράγει ζεστό νερό σε ενδιάμεσες θερμοκρασίες (25-50°C).
- Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από αντλίες θερμότητας πηγής νερού, συνήθως αποκαλούμενες Booster, οι οποίες παράγουν νερό σε υψηλότερη θερμοκρασία (έως 120°C).

Ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών θέρμανσης

Τα συστήματα Cascade είναι καταλληλότερα για:

- Υψηλής θερμοκρασίας σύστημα θέρμανσης ή απαιτήσεις ζεστού νερού με πηγή χαμηλής θερμοκρασίας
- Ψυχρότερα κλίματα με αέρα ως πηγή
- Εφαρμογές που απαιτούν δύο επίπεδα θερμοκρασίας ζεστού νερού ή ταυτόχρονη ζήτηση για ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (π.χ.: ξενοδοχειακές εφαρμογές)

Το πιο ευέλικτο και ευπροσάρμοστο χαρτοφυλάκιο

Η Trane προσφέρει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων θέρμανσης και ψύξης για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε απαιτήσεων θέρμανσης ή/και ψύξης:

- Υψηλής απόδοσης λύσεις θέρμανσης και ψύξης
- Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
- Εξοπλισμός με χαμηλό GWP
- Εξοικονόμηση CO2
- Δυνατότητες σέρβις και ενοικίασης 24/7

Ακόμα δεν είστε σίγουροι ποιο σύστημα είναι το κατάλληλο για εσάς;

Πρόσθετες υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε

Υπηρεσίες ενοικίασης

Η προσέγγισή μας για την προσωρινή HVAC και τροφοδοσία υπερβαίνει την τυπική παράδοση. Σχεδιάζουμε, παραδίδουμε, εγκαθιστούμε και παρακολουθούμε ακόμη και ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις ενοικίασης. Βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, ψύκτες, γεννήτριες ή φορητές μονάδες κλιματισμού, διαθέτουμε τον στόλο και τους ανθρώπους εκεί και όταν τους χρειάζεστε.

Μάθετε για τις εφαρμογές ενοικίασης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συνδεθείτε με τον τοπικό σας εμπειρογνώμονα της Trane

Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε την απαιτούμενη λύση

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Πείτε μας τι χρειάζεστε

Διαβάστε πώς έχουμε βοηθήσει άλλους πελάτες