Γιατί η κατάργηση των ενεργειακών σιλό είναι το κλειδί για την απεξάρτηση από τις ανθρακούχες εκπομπές

19-07-2023 - Η καινοτόμος τεχνολογία των αντλιών θερμότητας και τα ηλεκτροδοτούμενα συστήματα θερμικής διαχείρισης πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισης των εμπορικών κτιρίων. Αλλά για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτές τις τεχνολογίες, πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και...


6 κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύγκριση συστημάτων με βάση το HFO και την αμμωνία για εφαρμογές ψύξης διεργασιών

01-11-2021 - Θέλετε να κάνετε τη σωστή επιλογή για να έχετε το καλύτερο δυνατό σύστημα ψύξης διεργασιών. Ένα σύστημα που προσφέρει το χαμηλότερο κόστος, με ασφαλή και αποδοτική απόδοση για τα επόμενα χρόνια. Ας δούμε 6 κριτήρια που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν συγκρίνετε ένα σύστημα με ψυκτικό...


×

Select Your Language

Selecting a language changes the language and content on the Trane site.

EU ANZ