Kylning och uppvärmning som anpassar sig till dina behov, när du behöver det.

Utvidgning av kapaciteten och säsongsbundna behov

Det bästa sättet att hantera förändrad belastning och säsongsbetonad efterfrågan

En topp i efterfrågan på kyla eller värme kan vara kritisk för komforten och hälsan hos de personer som vistas i ett utrymme, t.ex. ett sjukhus, en kommersiell byggnad, en fabrik eller ett lager. I industriella processer kan en avvikelse från den ideala temperaturinställningen sänka kvaliteten eller produktiviteten bortom en acceptabel gräns. Förändrade klimatförhållanden och ekonomiska förhållanden gör det ännu mer utmanande, vilket understryker fördelarna med en hyreslösning.

Ingen kompromiss om komfort och kvalitet i din byggnad eller process

Minimera den finansiella risken genom optimal användning av kapital och likvida medel.

Trane tillförlitlighet, effektivitet och servicetäckning

I de flesta fall beror kyl- och värmebehovet på utomhustemperaturen eller andra interna faktorer som t.ex. beläggning eller produktionsbelastning. Behovet är vanligtvis högst under en relativt kort tid, ibland bara några dagar. En Rental-lösning kompletterar perfekt en befintlig VVS-installation för att lägga till kyl- eller värmekapacitet efter behov.
DET BÄSTA SÄTTET ATT HANTERA VARIERANDE KYL- OCH UPPVÄRMNINGSBEHOV

Ett kyl- eller uppvärmningsbehov kan alltid delas upp mellan en baslast och en topplast. Ett säsongsbehov är ett särskilt fall där baslasten är lika med noll. En toppbelastning är hög i intensitet och kortvarig, så en Rental-lösning är idealisk för att jämna ut dessa toppar och bevara optimala komfort- eller processförhållanden, även i utmanande situationer.

Utökning av kapaciteten vid behov

När den befintliga HVAC-anläggningens kapacitet inte klarar av efterfrågan på grund av exceptionellt höga eller låga omgivningstemperaturer eller en ökning av produktionsvolymen eller av antalet personer i byggnaden, kan en Rental-lösning lösa problemet och återställa rätt kyl- eller värmeprestanda.

Typiska tillämpningar: Hälso- och sjukvård, industri, hotell, kommersiella byggnader, lagerlokaler.

Kapacitetsutvidgning genom utformning

Ett traditionellt tillvägagångssätt att dimensionera VVS-anläggningens kapacitet för toppar är i allmänhet ett slöseri, eftersom tillgångarna inte används under en stor del av året. En smartare och modernare metod är att investera i VVS-anläggningens kapacitet för grundbelastningen och utnyttja flexibiliteten hos en hyreslösning för hantering av toppbelastning.

Typiska tillämpningar: Industri, lager, kommersiella byggnader

Säsongens behov

Vissa verksamheter är säsongsbetonade och behöver kylning eller uppvärmning under en mycket kort tid. En hyreslösning ger all den flexibilitet och smidighet som krävs för att göra dessa verksamheter lönsamma, med en "pay as you go"-modell.

Typiska tillämpningar: Isbanor, vinframställning, jordbruk.

Mer produktmaterial

Översikt över uthyrning
PDF-dokument
Ladda ner

Framgångshistorier om uthyrning

Andra uthyrningstjänster

Kontakta oss

Kontakta din lokala Trane-expert för uthyrning

Vad kan vi hjälpa dig med?

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Berätta för oss vad du behöver

Läs hur vi har hjälpt andra kunder

×

Select Your Language

Selecting a language changes the language and content on the Trane site.

EU ANZ