Systemövervakning och analys

MÄTBARA FÖRBÄTTRINGAR AV BYGGNADERNAS ENERGIANVÄNDNING

Lägre drifts- och underhållskostnader

Avancerad energianalys

Effektivitet som du kan upprätthålla

Trane-portföljen omfattar en mängd olika lösningar för att hantera, övervaka och visualisera data om utrustningens och systemens beteende.

Trane systemkontroller, t.ex. Tracer SC+/ Synchrony, eller utrustningskontroller som Symbio 800, har anslutningsfunktioner så att data kan hämtas från arbetsplatsen och lagras på ett säkert sätt i en dedikerad Trane-molnserver.

Anslutna tjänster

Systemövervakning och analys är ett alternativ till traditionella underhållstjänster. Det bygger på en webbaserad infrastruktur som är beroende av antingen kundens nätverk eller mobilt internet. Vårt erbjudande Connected Services är strukturerat i flera nivåer, med ytterligare funktioner beroende på vilken nivå man väljer.

- Med nivå 1 (webbåtkomst) erbjuder Trane kunderna säker åtkomst till information om utrustning som körs via molnet.

- Med nivå 2 (Underhåll 4.0) erbjuder Trane kunderna ett nytt sätt att utföra underhållsuppgifter. Via den säkra anslutningen kan Trane-experter övervaka den anslutna utrustningens beteende i realtid och genom dataloggar.

- Med nivå 3 (Optimering 4.0) erbjuder Trane kunderna förebyggande underhåll, energiövervakning samt kontinuerlig finjustering av utrustning eller HVAC-systemuppsättningar.

Verktyg för konstruktion och analys

Trane\s förstklassiga verktyg för konstruktion och analys av HVAC-system är avgörande för att skapa en optimal byggnadsmiljö. Med tanke på kontrollnivån och prestandakraven för dagens sofistikerade VVS-system resulterar till synes ökande effektivitetsvinster i betydande minskningar av resursbehoven. Noggranna analyser och specifikationer leder till betydande besparingar och optimal prestanda för byggnadsägare.

Energianalys

Trane har utvecklat en lösning för icke-invasiv energibesiktning som bygger på Tracer SC+-hårdvaran. Den hjälper till att karakterisera en VVS-installation genom att logga kritiska data, t.ex. temperaturer, tryck, vattenflöden och energirelaterad information under en begränsad tid (upp till sex månader). Dessa loggar analyseras regelbundet under revisionstiden, så att det löpande beteendet kan modelleras och potentiella förbättringar eller anomalier lyftas fram.

Utforska våra systemlösningar

Systemövervakning och analys

Molntjänster

Molntjänster

En överblick:
  • Bygg enkelt upp instrumentpaneler för att visa kritisk information om VVS-utrustning och systemkritisk information i en överblick.
  • Styr ett HVAC-system via ett enkelt och intuitivt webbgränssnitt - ansluten var som helst och när som helst.
  • Bedömning av VVS-utrustningens och systemets energiprestandaprofil.
Produktsida
Verktyg för konstruktion och analys

Verktyg för konstruktion och analys

En överblick:
  • Optimerat val av Trane kylaggregat, värmepumpar eller multipipe-enheter baserat på kundernas befintliga och framtida värme- och/eller kylbehovsprofil och lokala energipriser.
  • Bedömning av HVAC-systemets energiförbrukning, kostnader och koldioxidutsläpp i befintliga HVAC-energianläggningar.
  • Bedömning av potentiella energi- och koldioxidutsläppsbesparingar genom installation av Trane kylare, värmepumpar och/eller flerrörsenheter med lösningar för att optimera avkastningen på investeringen, energiförbrukningen, kostnaderna och/eller utsläppsbesparingarna.
Produktsida
Energianalys

Energianalys

En överblick:
  • Bedömning av HVAC-systemets energiprestanda baserat på realtidsmätning
  • Lyfter fram möjligheter att förbättra den nuvarande verksamheten och minska ägandekostnaderna.
  • Förbättra kylarnas prestanda genom att beräkna lönsamheten baserat på uppmätta data.
Produktsida
Är du fortfarande osäker på vilket system som är rätt för dig?

Ytterligare tjänster för att hjälpa dig att lyckas

Tjänster för uthyrning

Vår strategi för tillfälliga HVAC- och elinstallationer går längre än den typiska avlämningen. Vi planerar, levererar, installerar och övervakar säkra och effektiva hyreslösningar. Kortsiktigt, långsiktigt, kylare, generator eller bärbar AC-enhet, vi har flotta och personal där och när du behöver dem.

Läs mer om våra hyresprogram

Kontakta oss

Kom i kontakt med din lokala Trane-expert

Vad kan vi hjälpa dig med?

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Berätta för oss vad du behöver

Läs hur vi har hjälpt andra kunder