Hur värmepumpar kan påskynda den globala övergången till en koldioxidsnål ekonomi

11-10-2023 - Louis Rompre, Trane Commercial HVAC EMEA-ANZ, representerar Trane Technologies i paneldiskussionen vid 2023 European Heat Pump Forum den 27 september.


Värmepumpar: Trane Rentals inkörsport till gratis uppvärmning och minskat koldioxidavtryck

02-10-2023 - Med fortsatt stigande energipriser söker allt fler företag efter lösningar som erbjuder gratis energi i form av värmeåtervinning. Gratis uppvärmning kan bidra till att drastiskt minska gas- eller bränsleförbrukningen - eller till och med eliminera den helt - genom att återanvända värme som avges i kylprocessen.


Varför är nyckeln till minskade koldioxidutsläpp att bryta ner energisilos?

19-07-2023 - Innovativ värmepumpsteknik och elektrifierade värmehanteringssystem kommer att förändra hur kommersiella byggnader förvaltas. Men för att få ut mesta möjliga av dessa tekniker måste vi ändra vårt tankesätt och bryta ner stuprören kring uppvärmning och kylning.


6 kriterier att ta hänsyn till när man jämför HFO- och ammoniakbaserade system för processkylapplikationer

01-11-2021 - Du vill göra rätt val för att få ett så bra processkylningssystem som möjligt. Ett system som erbjuder den lägsta kostnaden, med säker och effektiv prestanda under många år framöver. Låt oss titta på 6 kriterier att ta hänsyn till när du jämför ett system med ett HFO-köldmedium med ett ammoniakbaserat system.


×

Select Your Language

Selecting a language changes the language and content on the Trane site.

EU ANZ